Riddaren 16, Stockholm

FASTIGHETSINFORMATION

Fastighet     Riddaren 16
Adress     Grev Turegatan 18
Kommun     Stockholm
Typ     Kontor

LOKALSLAG

   

AREA KVM

Kontor     1 371 kvm
Butik     744 kvm
Lager     121 kvm
Bostad     535 kvm
Summa     2 771 kvm

FASTIGHETSBESKRIVNING

Kontors- och bostadsfastighet belägen mitt emot Sturegallerian. Fastigheten uppfördes 1869 och har därefter byggts om och till i omgångar.

Kontorslokalerna i huset har renoverats löpande och försetts med moderna klimatinstallationer samtidigt som den ursprungliga sekelskiftescharmen bevarats.

Kulturhistorisk klassning: Grön

Visa fastighetens historia »

KONTAKTPERSON

Vida Farahvashi
Mobil: 076-677 51 33
vida!farahvashi*axfast!se
vCard

AXFAST AB | Drottninggatan 78 | Telefon 08-752 53 00 | Fax 08-751 67 10 | info*axfast!se | www.axfast.se