Finans

Nyckaltal 2015  2014201320122011
Fastighetsrelaterade uppgifter          
Area, kv 263 000 263 000

265 800

298 200 259 000
Marknadsvärde, mkr 10 687 8 090 6 509 6 676 5 009
Bokfört värde, mkr 6 908 5 784 4 834 5 186 3 758
Uthyrningsgrad, ekonomisk % 96 93 94 94 96
Överskottsmarginal % 66 67 67 70 67
Direktavkastning MV, % 3,3 4,0 4,4 4,8 4,7
Värdeförändring MV, % 15,6 7,0 2,7 2,5 6,3
Totalavkastning MV, % 19,4 11,3 7,2 7,5 11,3
Finansrelaterade uppgifter          
Genomsnittlig ränta, % 1,9 2,4 3,2 3,5 3,8
Räntetäckningsgrad 3,0 2,6 2,4 2,9 3,6
Genomsnittligt eget kapital, mkr 2 102 2 076 1 985 1 929 1 967
Soliditet, % 29 35 39 35 50
Justerad soliditet, % 50 50 52 47 59
Belåningsgrad/marknadsvärde, % 44 45 45 48 35
AXFAST AB | Drottninggatan 78 | Telefon 08-752 53 00 | Fax 08-751 67 10 | info*axfast!se | www.axfast.se