Som Linné
– fast inom fastigheter

Vi kan förvisso beskylla amiralen, riksrådet och överståthållaren Clas Fleming (1592–1644) för att indirekt ha orsakat att regalskeppet Vasa gick till botten 1628. Trots ett uselt stabilitetsprov av det nybyggda skeppet lät han det segla iväg mot undergången.

Men det är också densamme Clas Fleming som ligger bakom att Sverige har kvartersnamn. Det var nämligen han som i egenskap av överståt­hållare skapade stads­planeringen i rutnätsformat av malmarna i Stockholm. Således är det honom vi ska tacka för att Sveriges många kvarter fått namn.

Före salig Flemings mer strikta indelning av malmarna i Stockholm var det ingen större ordning på bebyggelsen. Men på 1600-talet växte Stockholm rejält, bland annat tack vare sin roll i det växande Östersjö­väldet. Nu blev det lite mer ordning på torpet. Rutnätet och kvarters­namnen gjorde det betydligt enklare att identifiera fastigheter för deklarationer och skatter.

Hur döptes då kvarteren? Mestadels handlade det om geografiska kopplingar. Men också yrkesutövare med bostad inom kvarteret gav namn åt det avgränsade området. Även den ursprungliga tomtägaren kunde få sitt namn förevigat i kvartersform.

Till bilderna
Till bilderna
AXFAST AB | Drottninggatan 78 | Telefon 08-752 53 00 | Fax 08-751 67 10 | info*axfast!se | www.axfast.se