Styrelse

Göran Ennerfelt
Göran Ennerfelt

GÖRAN ENNERFELT

Ordförande. Ledamot av styrelsen sedan 1993. Göran är vd i Axel Johnson Holding samt styrelseordförande i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus och i amerikanska Axel Johnson Inc., samt styrelseledamot i Axel Johnson AB. Tidigare var Göran vd och koncernchef i Axel Johnson AB (1979-2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.

Antonia Ax:son Johnson
Antonia Ax:son Johnson

ANTONIA AX:SON JOHNSON

Ledamot av styrelsen sedan 2005. Antonia är styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse samt vice ordförande i Nordstjernan. Hon är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. Axel Johnson AB och Axfood. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH.

Caroline Berg
Caroline Berg

CAROLINE BERG

Ledamot av styrelsen sedan 2012. Caroline är styrelseordförande i Axel Johnson AB. Hon är styrelseledamot i Axfood, Dustin Group, Axstores och Handelshögskolans Advisory Board. Styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

Staffan Linde
Staffan Linde

STAFFAN LINDE

Ledamot av styrelsen sedan 2001.

Erik Lindvall
Erik Lindvall

ERIK LINDVALL

Verkställande direktör och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 2003.

Anders G. Carlberg
Anders G. Carlberg

ANDERS G. CARLBERG

Ledamot av styrelsen sedan 2008. Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Mekonomen, Servera, Axel Johnson Inc., Beijer Alma, Sapa, SSAB, SäkI. Tidigare VD och koncernchef i Nobel Industrier, J.S. Saba och Axel Johnson International AB samt vVD i SSAB.

Hans Dahlberg
Hans Dalborg

HANS DALBORG

Ledamot av styrelsen sedan 2010. Hans är styrelseordförande i Nordea Bank AB, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Uppsala Universitet samt ledamot av styrelsen i Stockholm Institute of Transition Economies (SITE), Stockholm Institute for Financial Research (SIFR). Tidigare preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseordförande i Kungl. Operan, uppsala Universitet och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

GÖRAN ENNERFELT

Ordförande. Ledamot av styrelsen sedan 1993. Göran är vd i Axel Johnson Holding samt styrelseordförade i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus och i amerikanska Axel Johnson Inc., samt styrelseledamot i Axel Johnson AB. Tidigare var göran vd och koncernchef i Axel Johnson AB (1976-2007) och bland annat ordförande i Studieförbudet Näringsliv och Samhälle (SNS). Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.

AXFAST AB | Drottninggatan 78 | Telefon 08-752 53 00 | Fax 08-751 67 10 | info*axfast!se | www.axfast.se