Erik Lindvall

Ett år i fastighetsförädlingens tecken

Om konst, stadsutveckling och arkitektur


Välkommen in. Glänta på dörren, bläddra nyfiket och läs om vad AxFast genomfört under 2015. Det här var året då vi investerade 1,3 miljarder kronor i transaktioner, utvecklings- och underhållsprojekt. Hela organisationen presterade och det var full fart framåt i våra affärsområden.

Att just hälsa välkommen in är något jag skulle vilja stanna till vid. Känslan av vad som hälsar dig välkommen och vilka intryck du tar med dig när du går är subjektivt, men kan också påverkas genom mjuka värden och det oväntat subtila.

Entrén till en fastighet bygger förväntningar och en känsla. Under året har vi drivit ett spännande projekt där vi sam­arbetat med ett nio konstnärer som smyckat våra entréer. Konstnärerna har olika formspråk och uttryckssätt, och just olikheten skapar en dynamik som fascinerar. Skulpturer, målningar och moderna installationer skapar ett sammanhängande tema i respektive trapphus, och resultatet imponerar. Läs gärna om konstnärerna här i vår årsrapport, kom på besök i våra entréer, gör en konstvandring och berätta vad ni tycker.

Vårt stora och mest publika projekt under året var förändringen av PUB-huset vid Hötorget i Stockholm. Det tömdes och en spännande omdaning påbörjades.Nu under våren hälsar vi en ny epok välkommen för landmärket vid Hötorget med Haymarket by Scandic och nyskapad butiksyta.

Ett stenkast från Hötorget har förädlingen av fastigheterna kring Gamla Brogatan, Kungsgatan, Vasagatan och Drott­ninggatan fortsatt. Vår ambition att utveckla hela kvarter och kommersiella områden känns lyckosam!

Ett logistikprojekt i Umeå har färdigställts under stor press. Tack vare ett exemplariskt samarbete med Martin & Servera lyckades vi ta projektet i mål.

Ytterligare ett logistikprojekt påbörjades under året i Jordbro och här flyttar de första hyresgästerna in hösten 2016.

Mitt i Uppsala rev vi den kontroversiella fasaden på vår fastighet vid Stora Torget och sålde den i bitar, ett projekt vars intäkter gick till Barn­cancer­fonden. Åhléns har under ombyggnadstiden kunnat fortsätta sin verksamhet och flyttat mellan den gamla och nya huskroppen.

Vi har en spännande omvärld att förhålla oss till. Nollräntan gör att fastighetsbranschen är fortsatt het och vi har i denna marknad lyckats förvärva en stor prestigefastighet mitt i Stockholm, Jakob Mindre, som presenteras i rapporten.

Vi har inte avyttrat något under 2015 men vi har påbörjat processer med försäljning av tre fastigheter som kommer att avyttras under året. Vårt fokus på förvärv av fastigheter innan­för Stockholms tullar består. Vi fortsätter att söka utvalda lägen, bra och flexibla hus med utvecklingspotential.

Vi har jobbat hårt och enträget, därför är också resultatet för 2015 riktigt trevlig läsning. Projektutvecklingsarbetet inom våra affärsområden har gett stor värdeutveckling och vår totalavkastning hamnar på 19,4 % efter kraftiga värderingsuppgångar. Resultatet ligger i linje med budget och under de kommande åren räknar vi med stora kassaflöden vilket öppnar möjligheter för fler stora förvärv.

Jag ser fram emot ett spännande 2016 då vi ska gå i mål i de stora projekten PUB, Umeå, Uppsala, Jordbro och Gamla Brogatan. I kristallkulan ser jag nya, framgångsrika förvärv och inspirerande utvecklingsprojekt.

Trevlig läsning och välkommen in!


Erik Lindvall, vd på AxFast

AXFAST AB | Drottninggatan 78 | Telefon 08-752 53 00 | Fax 08-751 67 10 | info*axfast!se | www.axfast.se